واردات و صادرات غلات و مواد پتروشیمی

باران تجارت پردیس

واردات و صادرات غلات و مواد پتروشیمی

غلات یکی از مواد ضروری در تامین مواد غذایی در دنیا می باشد . شرکت باران تجارت پردیس از بزرگترین و معتبرترین شرکت ها در زمینه واردات انواع غلات شامل گندم ، جو ، ذرت می باشد

میزان رشد واردات در سال ۹۴

90%

میزان رشد واردات در سال ۹۳

70%

میزان رشد واردات در سال ۹۲

40%

پیشبینی واردات در سال ۹۵

60%

پیشبینی واردات در سال ۹۶

28%