مشاوره و خدمات

باران تجارت درراستای ماموریت شرکتی خود کلیه امور مربوط به مشاوره و خدمات بازرگانی، واردات و صادرات و ترخیص کالا از گمرکات کشور را به مشتریان ارائه می نماید.

برخی ازاین محورهای مشاوره و خدمات کارپیرا به صورت زیر است :

  • ترخیص کالا درکم ترین زمان و با کم ترین هزینه درکلیه گمرکات کشور
  • ترخیص قطعی و موقت کالاهای وارده توسط پیمانکاران داخلی
  • ترخیص سریع کالا بصورت حمل یکسره
  • خدمات تخلیه، بارگیری، انبارداری گمرکی، امکانات جابجایی و توزین کالا
  • حمل ونقل دریایی محموله پروژه ها در محدوده آب های داخلی ایران و خلیج فارس
  • حمل و نقل وترانزیت داخلی وخارجی با کامیون های شرکتی
  • اخذ بیمه نامه باربری محموله های داخلی یا ترانزیتی
  • کالارسانی سریع ازکلیه مبادی ورودی و گمرکات کشوربه انبارهای مورد نظر
  • مشاوره های بازرگانی در زمینۀ تهیه و تنظیم اسناد تجارتی کالا