درباره باران تجارت پردیس

باران تجارت پردیس در سال 1380 فعالیت خود را در زمینه واردات و صادرات غلات و مواد پتروشیمی آغاز نمود . این شرکت با تلاش همکاران و پرسنل خود موفق شد در سال 1388 به رشد 36% و دریافت جایزه صادر کننده نمونه نایل گردد .