کاری که ما انجام می دهیم

همیشه شما را یک قدم جلوتر از رقبایتان قرار خواهد داد

  • واردات
  • صادرات

مشتریان ما

مشتریان ما

مجموع امتیازات

مجموع امتیازات

Baran Tejarat Pardis

Importing and selling food

  • Olive oil from Turkey, Greece and Spain
  • Types of tobacco leaves and ready-tobacco for cigarette production
  • forages such as barley, corn and meal
  • fresh and frozen meat of sheeps and calves